top of page
Automatyka - Falownikowy Układ Sterujący FAUST
FAUST - falownikowy układ sterowania - układ regulacji obrotów wentylatora
CE.png
Przeznaczenie
Układ przeznaczony jest do zasilania, zabezpieczania oraz regulacji obrotów wentylatora dachowego wyposażonego w trójfazowy silnik elektryczny połączony w tzw. trójkąt (3x230V). Projektując układ wentylacyjny nowopowstającego budynku, jak również planując remont istniejącego układu wentylacyjnego, proponujemy zastosowanie Falownikowego Układu Sterującego typu Faust. Układ ten pozwala utrzymywać dwie różne prędkości przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych odpowiednio w strefie dziennej i nocnej doby. Obie te prędkości przepływu, jak też czas trwania strefy dziennej i nocnej są określane i mogą być dowolnie zmieniane przez użytkownika. Na ograniczenia prędkości przepływu powietrza w nocy w budynkach mieszkalnych pozwalają przepisy Polskiej Normy PN-83 B-03430. Użycie układu Faust przynosi następujące korzyści:
- obniża poziom hałasu wytwarzanego przez wentylatory dachowe,
- obniża zużycie energii elektrycznej przez silniki wentylatorów.
FAUST_1.png

Linia  układów FAUST  przeznaczona  jest  do  zasilania,  zabezpieczenia elektrycznego  i  sterowania  prędkością  obrotową silników napędzających wentylatory dachowe produkcji Uniwersal sp. z o.o. Standardowy układ FAUST daje możliwość obsługi do 4 wentylatorów. Funkcją  wyróżniającą  falownikowe układy sterujące FAUST jest zastosowanie dwuzakresowego zadajnika  prędkości FAUST.  Rozwiązanie  to umożliwia użytkownikowi nastawę dwóch prędkości obrotowych wentylatora. O tym, z jaką prędkością pracuje wentylator w danym momencie, decyduje urządzenie zewnętrzne, np. programator dobowy, termostat, czujnik  gazu,  wyłącznik  zmierzchowy,  czujnik  zbliżeniowy,  czujnik  wilgotności  itp.  za  pomocą  styku beznapięciowego.

Budowa
Układ wyposażony jest w blokadę od centrali przeciwpożarowej. Układ zamknięty jest w metalowej rozdzielnicy o wymiarach 500x400x250 (standardowy układ FAUST) o IP65 i IK10. Standardowe wyposażenie podstawowej wersji obejmuje FALOWNIK (standardowo WEG CFW300) filtr RFI, zadajnik FAUST oraz wyłączniki nadprądowe zabezpieczające falownik oraz obwody sterowania. W przypadku układu sterującego więcej niż jednym wentylatorem, dodatkowo zabezpieczenia termiczne silników. Układy w wersji specjalnej (np. FAUST  [G] ) wyposażone są dodatkowo w niezbędny osprzęt.  Zadajnik FAUST stanowi zewnętrzne źródło wartości zadanych dla falownika (0 ÷ 10 VDC.) Od pracy przeciążeniowej chronią silnik termistory PTC umieszczone w uzwojeniach, których obwody podłączone są kablem ekranowanym z układem FAUST.
Panel sterowania zadajnika FAUST
FAUST_2.png
FAUST_3.png
Schemat
Schemat elektryczny i montażowy - schemat aplikacyjny standardowego układu FAUST
FAUST_4.png
Schemat elektryczny i montażowy - schemat blokowyo układu FAUST
FAUST_5.png
Działanie i obsługa
Układ umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika wentylatora za pomocą zadajnika FAUST. Po otrzymaniu sygnału zewnętrznego umożliwia też skokową zmianę prędkości na inną, również ustawioną wcześniej na zadajniku. O wartości aktualnie zadawanego napięcia informuje jaśniejsze podświetlenie skali na panelu zadajnika. Zmiana stanu styku zewnętrznego spowoduje, że skala jaśniejsza przygaśnie, a skala przygaszona zostanie rozświetlona.
Parametry techniczne
Napięcie zasilania rozdzielnicy: 1 x 230VAC, 50 Hz
Stopień ochrony: IP65
Przyłączalność przewodów: do 2,5 mm2
Kable zasilania silników: ekranowane, niskopojemnościowe, długość maks. 50 m
Napięcie zasilania silnika: 3 x 230VAC (połączenie w trójkąt)
Łączna moc silników: 0,25 - 2,2 kW
Wymiary rozdzielnicy (wys./sz./gł.): 500x400x250 mm 
FAUST_6.png
Wymiary zewnętrzne
FAUST [G]- układ regulacji obrotów współpracujący z aparaturą detekcji gazów (garaże podziemne)
Przeznaczenie
Układ przeznaczony jest do zasilania, zabezpieczania oraz regulacji obrotów wentylatora dachowego wyposażonego w trójfazowy silnik elektryczny połączony w tzw. trójkąt ( 3x230V). Układ współpracuje z systemami kontroli jakości powietrza, np. centralkami alarmowymi lub detektorami gazów (np. CO, LPG, wodór). Układ umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika wentylatora za pomocą zadajnika FAUST, a po otrzymaniu sygnału z centrali alarmowej, zmianę na inną, wcześniej ustawioną prędkość. Z układu zasilane są także sygnalizatory akustyczno-optyczne oraz tablice ostrzegawcze. Faust [G] jest szczególnie polecany do układów wentylacji garaży podziemnych.
Budowa
FAUST_G1.png
Układ zamknięty jest w metalowej rozdzielnicy o wymiarach 500x400x250 (standardowy układ FAUST [G]) o IP65 i IK10. Standardowe wyposażenie podstawowej wersji obejmuje FALOWNIK (standardowo WEG CFW300) filtr RFI, zadajnik FAUST, wyłączniki nadprądowe zabezpieczające falownik oraz obwody sterowania, układ zabezpieczeń PTC, kontrolka informująca o przekroczeniu progu alarmowego lub awarii detektorów oraz przekaźniki pomocnicze. Zadajnik FAUST stanowi zewnętrzne źródło wartości zadanych dla falownika (0÷10 VDC). Od pracy przeciążeniowej chronią silnik termistory PTC umieszczone w uzwojeniach,  których  obwody  podłączone  są  kablem ekranowanym  z  układem  FAUST.
Panel sterowania zadajnika FAUST
FAUST_2.png
FAUST_3.png
Schemat
Schemat elektryczny i montażowy - schemat aplikacyjny standardowego układu FAUST
FAUST_G2.png
Działanie i obsługa
Układ umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika wentylatora za pomocą zadajnika FAUST. Po otrzymaniu sygnału zewnętrznego umożliwia też skokową zmianę prędkości na inną, również ustawioną wcześniej na zadajniku. O wartości aktualnie zadawanego napięcia informuje jaśniejsze podświetlenie skali na panelu zadajnika. Zmiana stanu styku zewnętrznego spowoduje, że skala jaśniejsza przygaśnie, a skala przygaszona zostanie rozświetlona.
1) Wentylator można załączyć zarówno miejscowo (z zadajnika) jak i zdalnie z systemu. Jest on również załączany automatycznie po przekroczeniu pierwszego progu alarmowego od detektora.  
2) W sytuacji braku przekroczenia dopuszczalnego poziomu gazu układ Faust [G] utrzymuje stałą, niską prędkość obrotową wentylatora. Prędkość  ta, zwana "dyżurną"  jest ustawiana pokrętłem na zadajniku Faust.
3) Po otrzymaniu sygnału przekroczenia pierwszego progu alarmowego od detektora, układ Faust [G]przełącza prędkość obrotową na wysoką ( ustawiana pokrętłem na zadajniku Faust)
4) Po przekroczeniu drugiego progu alarmowego, sygnał z detektora załącza alarm, wydaje sygnał alarmowy do systemu oraz włącza sygnalizację akustyczno-optyczną.
5) Sygnał alarmu aktywowany jest także w wypadku awarii wentylatora lub detektora gazu.
6) Po skutecznym wywietrzeniu pomieszczeń, gdy poziom gazu spadnie poniżej drugiego progu, alarm jest automatycznie wyłączany, natomiast gdy spadnie poniżej progu pierwszego wentylator powraca do pracy z prędkością dyżurną.
FAUST_G3.png
Parametry techniczne
Napięcie zasilania rozdzielnicy: 1 x 230VAC, 50 Hz
Stopień ochrony:
IP65
Przyłączalność przewodów: do 2,5 mm2
Kable zasilania silników: ekranowane, niskopojemnościowe, długość maks. 50 m
Ilość zasilanych silników: 1 - 4
Napięcie zasilania silnika: 3 x 230VAC (połączenie w trójkąt)
Łączna moc silników: 0,25 - 2,2 kW
Wymiary rozdzielnicy (wys./sz./gł.): 500x400x250 mm 
FAUST_6.png
Wymiary zewnętrzne
FAUST [GC]- układ regulacji obrotów współpracujący  z aparaturą detekcji gazów z czasowym opóźnieniem wyłączenia (akumulatorownie)
Przeznaczenie
Układ przeznaczony jest do zasilania, zabezpieczania oraz regulacji obrotów wentylatora dachowego wyposażonego w trójfazowy silnik elektryczny połączony w tzw. trójkąt ( 3x230V). Układ współpracuje z systemami kontroli jakości powietrza, np. centralkami alarmowymi lub detektorami gazów (np. CO, LPG, wodór). Układ umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika wentylatora za pomocą zadajnika FAUST, a po otrzymaniu sygnału z centrali alarmowej, zmianę na inną, wcześniej ustawioną prędkość. Z układu zasilane są także sygnalizatory akustyczno-optyczne oraz tablice ostrzegawcze. Faust [GC] jest szczególnie polecany do układów wentylacji pomieszczeń ładowania akumulatorów oaz innych pomieszczeń narażonych na obecność gazów wybuchowych. Cechą charakterystyczną układu jest obecność wyjściowego sygnału "zezwolenie na ładowanie" do obwodów automatyki.
FAUST_GC1.png
Budowa
Układ zamknięty jest w metalowej rozdzielnicy o wymiarach 500x400x250 (standardowy układ FAUST [GC]) o IP65 i IK10. Standardowe wyposażenie podstawowej wersji obejmuje FALOWNIK (standardowo WEG CFW300) filtr RFI, zadajnik FAUST, wyłączniki nadprądowe zabezpieczające falownik oraz obwody sterowania, układ zabezpieczeń PTC, przekaźnik czasowy, kontrolka. Zadajnik FAUST stanowi zewnętrzne źródło wartości zadanych dla falownika (0÷10 VDC). Od pracy przeciążeniowej chronią silnik termistory PTC umieszczone w uzwojeniach, których obwody podłączone są kablem ekranowanym z układem FAUST.
Panel sterowania zadajnika FAUST
FAUST_2.png
FAUST_3.png
Schemat
Schemat elektryczny i montażowy
FAUST_GC2.png
Działanie i obsługa
Układ umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika wentylatora za pomocą zadajnika FAUST. Po otrzymaniu sygnału zewnętrznego umożliwia też skokową zmianę prędkości na inną, również ustawioną wcześniej na zadajniku. O wartości aktualnie zadawanego napięcia informuje jaśniejsze podświetlenie skali na panelu zadajnika. Zmiana stanu styku zewnętrznego spowoduje, że skala jaśniejsza przygaśnie, a skala przygaszona zostanie rozświetlona.

1) Wentylator można załączyć zarówno miejscowo (z zadajnika) jak i zdalnie z systemu. Jest on również załączany automatycznie po przekroczeniu pierwszego progu alarmowego od detektora.  
2) W sytuacji braku przekroczenia dopuszczalnego poziomu gazu układ Faust [GC] utrzymuje stałą, niską prędkość obrotową wentylatora. Prędkość  ta, zwana "dyżurną" jest ustawiana pokrętłem na zadajniku Faust.
3) Po otrzymaniu sygnału przekroczenia pierwszego progu alarmowego od detektora, układ Faust [GC] przełącza prędkość obrotową na wysoką (ustawiana pokrętłem na zadajniku Faust).
4) Po przekroczeniu drugiego progu alarmowego, sygnał z detektora załącza alarm, wydaje sygnał alarmowy do systemu oraz włącza sygnalizację akustyczno-optyczną.
5) Sygnał alarmu aktywowany jest także w wypadku awarii wentylatora lub detektora gazu.
6) Po skutecznym wywietrzeniu pomieszczeń, gdy poziom gazu spadnie poniżej drugiego progu, alarm jest automatycznie wyłączany, natomiast gdy spadnie poniżej progu pierwszego wentylator powraca do pracy z prędkością dyżurną.
7) Po wyłączeniu wentylacji (zarówno przez system, jak i miejscowo) wentylator będzie pracował jeszcze przez ustalony na przekaźniku czasowym okres w celu  usunięcia.
FAUST_GC3.png
Parametry techniczne
Napięcie zasilania rozdzielnicy: 1 x 230VAC, 50 Hz
Stopień ochrony:
IP65
Przyłączalność przewodów: do 2,5 mm2
Kable zasilania silników: ekranowane, niskopojemnościowe, długość maks. 50 m
Ilość zasilanych silników: 1 - 4
Napięcie zasilania silnika: 3 x 230VAC (połączenie w trójkąt)
Łączna moc silników: 0,25 - 2,2 kW
Wymiary rozdzielnicy (wys./sz./gł.): 500x400x250 mm 
FAUST_6.png
Wymiary zewnętrzne
FAUST [SYG]- układ regulacji obrotów współpracujący z obwodami zewnętrznymi (BMI)
Przeznaczenie
Układ przeznaczony jest do zasilania, zabezpieczania oraz regulacji obrotów wentylatora dachowego wyposażonego w trójfazowy silnik elektryczny połączony w tzw. trójkąt ( 3x230V). Układ umożliwia sterowanie wentylacją przez zewnętrznysystem (np.BMI). Obsługiwane są następujące sygnały wejściowe: zezwolenie na pracę, załączenie /wyłączenie wentylatora, zmiana prędkości obrotowej, opcjonalnie sygnał analogowy płynnej zmiany prędkości oraz sygnały wyjściowe: praca wentylatora,  praca  wentylatora na drugim biegu,  awaria.
Budowa
FAUST_syg3.png
Układ zamknięty jest w metalowej rozdzielnicy o wymiarach 500x400x250 (standardowy układ FAUST SYG ) o IP65 i IK10. Standardowe wyposażenie podstawowej wersji obejmuje FALOWNIK (standardowo WEG CFW300) filtr RFI, zadajnik FAUST, wyłączniki nadprądowe zabezpieczające falownik oraz obwody sterowania, układ zabezpieczeń PTC, oraz przekaźniki pomocnicze. Zadajnik FAUST stanowizewnętrzne źródło wartości zadanych dla falownika (0÷10 VDC). Od pracy przeciążeniowej chronią silnik termistory PTC umieszczone w uzwojeniach, których obwody podłączone są kablem ekranowanym  z  układem  FAUST.
Panel sterowania zadajnika FAUST
FAUST_2.png
FAUST_3.png
Schemat
Schemat elektryczny i montażowy
FAUST_syg2.png
Działanie i obsługa
Układ umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika wentylatora za pomocą zadajnika FAUST. Po otrzymaniu sygnału zewnętrznego umożliwia też skokową zmianę prędkości na inną, również ustawioną wcześniej na zadajniku. O wartości aktualnie zadawanego napięcia informuje jaśniejsze podświetlenie skali na panelu zadajnika. Zmiana stanu styku zewnętrznego spowoduje, że skala jaśniejsza przygaśnie, a skala przygaszona zostanie rozświetlona. Praca układu podłączonego do systemu zewnętrznego jest w pełni automatyczna i nie wymaga ingerencji obsługi. Sygnały wejściowe binarne wymagają beznapieciaowych styków zwiernych natomiast analogowy - sygnału  0-10V.  Sygnały wyjściwe wyprowadzone są w także formie beznapięciowych styków przekaźnikowych.
Parametry techniczne
Napięcie zasilania rozdzielnicy: 1 x 230VAC, 50 Hz
Stopień ochrony:
IP65
Przyłączalność przewodów: do 2,5 mm2
Kable zasilania silników: ekranowane, niskopojemnościowe, długość maks. 50 m
Ilość zasilanych silników: 1 - 4
Napięcie zasilania silnika: 3 x 230VAC (połączenie w trójkąt)
Łączna moc silników: 0,25 - 2,2 kW
Wymiary rozdzielnicy (wys./sz./gł.): 500x400x250 mm 
FAUST_syg3.png
FAUST_6.png
Wymiary zewnętrzne
FAUST 500- falownikowy układ sterowania - układ regulacji obrotów wentylatora DAs-500
Przeznaczenie
Układ przeznaczony jest do zasilania, zabezpieczania oraz regulacji obrotów wentylatora dachowego DAS(K)-500. Projektując układ wentylacyjny nowopowstającego budynku, jak również planując remont istniejącego układu wentylacyjnego, proponujemy zastosowanie Falownikowego Układu Sterującego Faust 500. Układ ten pozwala utrzymywać dwie różne prędkości przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych odpowiednio w strefie dziennej i nocnej doby. Obie  te prędkości przepływu, jak też czas trwania strefy dziennej i nocnej są określane i mogą być dowolnie zmieniane przez użytkownika. Na ograniczenia prędkości przepływu powietrza w nocy w budynkach mieszkalnych pozwalają przepisy Polskiej Normy PN-83 B-03430.
Użycie układu Faust przynosi następujące korzyści:
- obniża poziom hałasu wytwarzanego przez wentylatory dachowe,
- obniża zużycie energii elektrycznej przez silniki wentylatorów.
Funkcją wyróżniającą falownikowe układy sterujące FAUST 500 jest zastosowanie dwuzakresowego zadajnika prędkości FAUST. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikowi nastawę dwóch prędkości obrotowych wentylatora. O tym, z jaką prędkością pracuje wentylator w danym momencie, decyduje urządzenie zewnętrzne, np. programator dobowy, termostat, czujnik gazu, wyłącznik zmierzchowy, czujnik zbliżeniowy, czujnik wilgotności itp. za pomocą styku beznapięciowego.
FAUST_500_1.png
Budowa
Układ zabudowano w tworzywowej rozdzielnicy 2x12M (standardowy układ FAUST) o IP65 i IK08. Standardowe wyposażenie podstawowej wersji obejmuje: zadajnik FAUST, stycznik, kontrolki stanu pracy oraz wyłączniki nadprądowe zabezpieczające falownik oraz obwody sterowania. Układy w wersji specjalnej (np. FAUST 500 [G] ) wyposażone są dodatkowo w niezbędny osprzęt. Zadajnik FAUST stanowi zewnętrzne źródło wartości zadanych dla falownika (0 ÷ 10 VDC.) Od pracy przeciążeniowej chronią silnik termistory PTC umieszczone w uzwojeniach, których obwody podłączone są kablem ekranowanym z układem FAUST. Układ wyposażony jest także  w blokadę od centrali przeciwpożarowej.  
Panel sterowania zadajnika FAUST
FAUST_2.png
FAUST_3.png
Schemat
Schemat elektryczny i montażowy
FAUST_500_2.png
Działanie i obsługa
Układ umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika wentylatora za pomocą zadajnika FAUST. Po otrzymaniu sygnału zewnętrznego umożliwia też skokową zmianę prędkości na inną, również ustawioną wcześniej na zadajniku. O wartości aktualnie zadawanego napięcia informuje jaśniejsze podświetlenie skali na panelu zadajnika. Zmiana stanu styku zewnętrznego spowoduje, że skala jaśniejsza przygaśnie, a skala przygaszona zostanie rozświetlona. Zielona i czerwona kontrolka informują o aktualnym stanie wentylatora (gotowość/awaria).
FAUST_500_1.png
Parametry techniczne
Napięcie zasilania rozdzielnicy: 3 x 400VAC, 50 Hz
Maksymalny prąd: 25A
Stopień ochrony: IP65 IK08
Przyłączalność przewodów: do 2,5 mm
Wymiary rozdzielnicy (wys./sz./gł.): 408x304x149 mm
FAUST_500_3.png
Wymiary zewnętrzne
FAUST 500[GC] - układ regulacji obrotów współpracujący  z aparaturą detekcji gazów z czasowym opóźnieniem wyłączenia (akumulatorownie) dla wentylatora DAs-500
Przeznaczenie
Układ przeznaczony jest do zasilania, zabezpieczania oraz regulacji obrotów wentylatora dachowego DAs-500 Układ współpracuje z systemami kontroli jakości powietrza, np. centralkami alarmowymi lub detektorami gazów (np. CO, LPG, wodór). Układ umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika wentylatora za pomocą zadajnika FAUST, a po otrzymaniu sygnału z centrali alarmowej, zmianę na inną, wcześniej ustawioną prędkość. Z układu zasilane są także sygnalizatory akustyczno-optyczne oraz tablice ostrzegawcze. Faust 500 GC jest szczególnie polecany do układów wentylacji pomieszczeń ładowania akumulatorów oaz innych pomieszczeń narażonych na obecność gazów wybuchowych. Cechą charakterystyczną układu jest obecność wyjściowego sygnału "zezwolenie na ładowanie" do obwodów automatyki.
Budowa
FAUST_500_1.png
Układ zabudowano w tworzywowej rozdzielnicy 2x18M (standardowy układ FAUST) o IP65 i IK08. Standardowe wyposażenie podstawowej wersji obejmuje: zadajnik FAUST, stycznik, przekaźnik czasowy, kontrolki stanu pracy, przekaźniki pomocnicze oraz wyłączniki nadprądowe zabezpieczające falownik oraz obwody sterowania. Zadajnik FAUST stanowi zewnętrzne źródło wartości zadanych dla falownika (0÷10 VDC.) Od pracy przeciążeniowej chronią silnik termistory PTC umieszczone w uzwojeniach, których obwody podłączone są kablem ekranowanym z układem FAUST. Układ wyposażony jest także w blokadę od centrali  przeciwpożarowej.   
Panel sterowania zadajnika FAUST
FAUST_2.png
FAUST_3.png
Schemat
Schemat elektryczny i montażowy
FAUST_500_GC_1.png
Działanie i obsługa
Układ umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika wentylatora za pomocą zadajnika FAUST. Po otrzymaniu sygnału zewnętrznego umożliwia też skokową zmianę prędkości na inną, również ustawioną wcześniej na zadajniku. O wartości aktualnie zadawanego napięcia informuje jaśniejsze podświetlenie skali na panelu zadajnika. Zmiana stanu styku zewnętrznego spowoduje, że skala jaśniejsza przygaśnie, a skala przygaszona zostanie rozświetlona.  

Współpraca z detektorami gazów polega na pracy wg schematu:
1) Wentylator można załączyć zarówno miejscowo (z zadajnika) jak i zdalnie z systemu. Jest on również załączany automatycznie po przekroczeniu pierwszego progu alarmowego od detektora.
2) W sytuacji braku przekroczenia dopuszczalnego poziomu gazu układ Faust G utrzymuje stałą, niską prędkość obrotową wentylatora. Prędkość ta, zwana "dyżurną" jest ustawiana pokrętłem na zadajniku Faust.
3) Po otrzymaniu sygnału przekroczenia pierwszego progu alarmowego od detektora, układ Faust G przełącza prędkość obrotową na wysoką (ustawiana pokrętłem na zadajniku Faust)
4) Po przekroczeniu drugiego progu alarmowego, sygnał z detektora załącza alarm, wydaje sygnał alarmowy do systemu oraz włącza sygnalizację akustyczno-optyczną.
5) Sygnał alarmu aktywowany jest także w wypadku awarii wentylatora lub detektora gazu.
6) Po skutecznym wywietrzeniu pomieszczeń, gdy poziom gazu spadnie poniżej drugiego progu, alarm jest automatycznie wyłączany, natomiast gdy spadnie poniżej progu pierwszego wentylator powraca do pracy z prędkością dyżurną.  
7) Po wyłączeniu wentylacji ( zarówno przez system, jak i miejscowo) wentylator będzie pracował jeszcze przez ustalony na przekaźniku czasowym okres w celu usunięcia.
FAUST_500_1.png
Parametry techniczne
Napięcie zasilania rozdzielnicy: 3 x 400VAC, 50 Hz
Maksymalny prąd: 25A
Stopień ochrony: IP65 IK08
Przyłączalność przewodów: do 2,5 mm
Wymiary rozdzielnicy (wys./sz./gł.): 408x304x149 mm
FAUST_500_3.png
Wymiary zewnętrzne
FAUST 500[Z],[W],[WZ],[T],[TA],[C] - układy regulacji obrotów w zależności od parametrów środowiskowych.
Przeznaczenie
Układ przeznaczony jest do zasilania, zabezpieczania oraz regulacji obrotów wentylatora dachowego wyposażonego w trójfazowy silnik elektryczny połączony w tzw. trójkąt (3x230V). W zależności od rodzaju układy umożliwiają skokową zmianę prędkości obrotowej wentylatora w funkcji jednego z parametrów środowiska:
FAUST [Z]      - pora dnia ( programator czasowy tygodniowy),
FAUST [T]      - temperatura w pomieszczeniu lub kanale,
FAUST [TA]    - temperatura w pomieszczeniu lub kanale - płynna  zmiana obrotów,
FAUST [W]    - wilgotność w pomieszczeniu,
FAUST [WZ]  - obsługa wywietrzaków zintegrowanych,
FASUT [C]      - praca wg programu czasowego ( np. cykliczna, opóźnione wyłączanie).
Budowa
FAUST_1.png
Układ zamknięty jest w metalowej rozdzielnicy o wymiarach 500x400x250 (układy standardowe) o IP65 i Ik10. Standardowe wyposażenie podstawowej wersji obejmuje FALOWNIK (standardowo WEG CFW300) filtr RFI, zadajnik FAUST, wyłączniki nadprądowe zabezpieczające falownik oraz obwody sterowania, układ zabezpieczeń PTC oraz dodatkowa aparatura w zależności od rodzaju układu ( np. regulator temperatury, przekaźnik czasowy itp.) Zadajnik FAUST stanowi zewnętrzne źródło wartości zadanych dla falownika (0÷10 VDC). Od pracy przeciążeniowej chronią silnik termistory  PTC  umieszczone  w  uzwojeniach,  których obwody podłączone są kablem ekranowanym  z  układem FAUS
Panel sterowania zadajnika FAUST
FAUST_2.png
FAUST_3.png
Schemat
FAUST_500_GC_1.png
Działanie i obsługa
Układ umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika wentylatora za pomocą zadajnika FAUST. Po otrzymaniu sygnału zewnętrznego umożliwia też skokową zmianę prędkości na inną, również ustawioną wcześniej na zadajniku. O wartości aktualnie zadawanego napięcia informuje jaśniejsze podświetlenie skali na panelu zadajnika. Zmiana stanu styku zewnętrznego spowoduje, że skala jaśniejsza przygaśnie, a skala przygaszona zostanie rozświetlona. Zmianę obrotów wywołuje sygnał z urządzenia połączonego z układem FAUST. W zależności od rodzaju może to być regulator temperatury, wilgotności lub programator czasowy. Po przekroczeniu nastawionego progu, obroty zostają automatycznie zwiększone (lub zmniejszone) FAUST [WZ] steruje dodatkowo siłownikiem przepustnicy powietrza (np. w wywietrzaku zintegrowanym), a FAUST [TA]  pozwala na płynną zmianę obrotów wentylatora w zależności od aktualnej temperatury powietrza.
FAUST_1.png
Parametry techniczne
Napięcie zasilania rozdzielnicy: 1 x 230VAC, 50 Hz
Stopień ochrony: IP65
Przyłączalność przewodów: do 2,5 mm2
Kable zasilania silników: ekranowane, niskopojemnościowe, długość maks. 50 m
Ilość zasilanych silników: 1 - 4
Napięcie zasilania silnika: 3 x 230VAC (połączenie w trójkąt)
Łączna moc silników: 0,25 - 2,2 kW
Wymiary rozdzielnicy (wys./sz./gł.): 500x400x250 mm 
FAUST_6.png
Wymiary zewnętrzne
bottom of page