top of page
Akustyka - Sztil-400/900, Sztil-400/700
atesty.png
Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odległości 1 metra,  w wariancie pracy z maksymalną wydajnością przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciśnienia akustycznego wykorzystano urządzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi. Poziom ciśnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w  odległości 1 m  od  wentylatora  jest  taki  sam  jak  wartości podane  w  tabeli  dla  wlotu wentylatora.
halas_monsun_630_b.png
halas_monsun_630.png
B_III_STBL.316.png
bottom of page