top of page
Automatyka - Wyłącznik Inspekcyjno-Serwisowy WIS
WIS P1, P2 - wyłącznik inspekcyjno-serwisowy
Przeznaczenie
Wyłączniki inspekcyjno-serwisowe WIS P1 i P2 służą do załączania i wyłączania wentylatora w miejscu jego instalacji w celu dokonania oceny techniczno - eksploatacyjnej (np. stopnia zużycia łożysk, zabrudzenia, stanu kabla zasilającego i prawidłowości jego podłączenia). Przed przypadkowym załączeniem wentylatora chroni mechaniczna blokada w postaci kłódki. Wyłączniki WIS P1 i P2 przeznaczony jest do sterowania jednobiegowymi, asynchronicznymi silnikami trójfazowymi lub jednofazowymi, o prądzie znamionowym do 10A.
Budowa
Wyłączniki WIS P1 i WIS P2, zbudowane są na bazie łącznika krzywkowego, umieszczonego w obudowie odpornej na oddziaływanie środowiska (IP65). Do mechanicznego zabezpieczenia przeciw przypadkowemu załączeniu służy dołączona kłódka.  Przewody elektryczne wprowadza się poprzez dołączone przepusty izolacyjne (dławnice).
Schemat
CE.png
013 WIS.png
WISa.png
Schematy elektryczne i montażowe WIS-P1.
Wyłącznik WIS P1 zamontować należy do podłoża zgodnie z dołączoną instrukcją montażu, zapewniając ochronę przed opadami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przewody zasilające podłączyć należy do zacisków numer 1, 3 oraz 5, natomiast przewody z wentylatora do zacisków 2, 4 oraz 6. Przewody ochronne PE podłączyć należy do listwy zaciskowej (patrz schemat nr 1). W przypadku podłączania wentylatora jednofazowego przewód zasilający podłączyć należy do zacisku numer 1, przewód fazowy wentylatora do zacisku nr 2, natomiast przewody neutralne i ochronne do listew zaciskowych (patrz schemat nr 2).
WISc.png
Działanie i obsługa
Do załączania i wyłączania wentylatora służy pokrętło, które może być ustawione w dwóch pozycjach: zał. (1) oraz wył. (0)
Po wyłączeniu wentylatora, należy bezwzględnie zablokować pokrętło wyłącznika za pomocą kłódki.
Parametry techniczne
Napięcie: 3 x 400VAC lub 1 x 230VAC
Częstotliwość napięcia: 50-60Hz
Maksymalny prąd: 10A
Stopnie ochrony: IP65
Maksymalny przekrój żył przyłączeniowych: 2,5mm2 (zalecany: 1,5mm2)
Wymiary zewnętrzne: 90 x 90 x 95mm
Schemat
Schematy elektryczne i montażowe WIS-P2.
Wyłącznik WIS P2 zamontować należy do podłoża zgodnie z dołączoną instrukcją montażu, zapewniając ochronę przed opadami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przewody zasilające podłączyć należy do zacisków numer 1, 3, 5, 7, 9 oraz 11, natomiast przewody z wentylatora do zacisków 2, 4, 6, 8, 10 oraz 12. Przewody chronne PE podłączyć należy do listwy zaciskowej (patrz schemat).
WIScP2.png
Działanie i obsługa
Do załączania i wyłączania wentylatora służy pokrętło, które może być ustawione w dwóch pozycjach: zał. (1) oraz wył. (0) Po wyłączeniu wentylatora, należy bezwzględnie zablokować pokrętło wyłącznika za pomocą kłódki.
Parametry techniczne
Napięcie: 3 x 400VAC lub 1 x 230VAC
Częstotliwość napięcia: 50-60Hz
Maksymalny prąd: 10A
Stopnie ochrony: IP65
Maksymalny przekrój żył przyłączeniowych: 2,5mm2 (zalecany: 1,5mm2)
Wymiary zewnętrzne: 90 x 90 x 95mm
bottom of page