top of page
Automatyka - Elektroniczny regulator obrotów WIR
Moduł WIR-S - elektroniczny regulator obrotów do silnika jednofazowego
CE.png
Moduł WIR S przeznaczony jest do płynnej regulacji prędkości obrotowej jednofazowych wentylatorów dachowych
produkcji Uniwersal sp. z o.o.
Układ ten współpracuje z następującymi typami wentylatorów dachowych: SZTIL, AKWILON, FEN.
Moduł WIR S realizuje następujące funkcje:
- umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej jednofazowego silnika wentylatora,
- sygnalizuje obecność napięcia wyjściowego,
- zapewnia zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe dzięki wbudowanemu filtrowi sieciowemu.
Przeznaczenie
m_wir_s.png
Budowa
Gałka potencjometru zamontowana na płycie czołowej modułu służy do nastawy wybranej prędkości obrotowej silnika wentylatora. Gałka w pozycji skrajnej lewej oznacza, że wirnik wentylatora pracować będzie z minimalną prędkością, natomiast w pozycji skrajnej prawej – z prędkością nominalną. Obecność napięcia wyjściowego w układzie sygnalizuje dioda LED.
m_wir_s_a.png
Schemat
Przykładowy schemat aplikacyjny modułu WIR S
m_wir_s_b.png
Działanie i obsługa
Zamontować regulator na listwie TH35 w istniejącej rozdzielnicy. Przewody zasilające z istniejącej rozdzielni podłączyć do zacisków oznaczonych jako [L] i [N] (zaciski wejściowe regulatora). Przewody z silnika wentylatora podłączyć do zacisków oznaczonych [U], [V] (zaciski wyjściowe regulatora).
Parametry techniczne
Napięcie zasilające: 1 x 230V AC, 50-60Hz
Napięcie wyjściowe: 100 ÷ 230V AC
Maksymalny prąd: 4,5A
Obsługiwane typy wentylatorów dachowych: jednofazowe SZTIL, AKWILON, FEN
Wymagane zabezpieczenie silnika wentylatora: wyłącznik silnikowy
Wymagane zabezpieczenie przeciwporażeniowe: obwód PE
Mocowanie: uchwyt na listwę Th35
Stopień ochrony: IP40
Maksymalny przekrój przewodów: 1,5mm2
Wymiary zewnętrzne: 90 x 52,5 x 65mm
Moduł WIR-S - elektroniczny regulator obrotów do silnika jednofazowego
Przeznaczenie
Układ WIR S przeznaczony jest do płynnej regulacji prędkości obrotowej jednofazowych wentylatorów dachowych produkcji Uniwersal sp. z o.o. Układ ten współpracuje z następującymi typami wentylatorów dachowych: SZTIL, AKWILON, FEN. Pełni on także funkcję wyłącznika głównego oraz zabezpiecza elektrycznie silnik.
Realizowane funkcje  Układ WIR S realizuje następujące funkcje:
- umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej jednofazowego silnika wentylatora,
- sygnalizuje obecność napięcia wyjściowego,
- zapewnia zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe dzięki wbudowanemu filtrowi sieciowemu,
- spełnia rolę głównego wyłącznika silnika; zapewnia kompletne zabezpieczenie  elektryczne silnika wentylatora.
u_wir_s.png
Budowa
Kompletny układ WIR S składa się z 8 modułowej rozdzielnicy o stopniu ochrony IP65 wyposażonej w:
- Moduł WIR S,
- wyłącznik silnikowy,
- listwy zaciskowe L, N, U, V, PE.
Schemat
u_wir_s_a.png
u_wir_s_c.png
Działanie i obsługa
Przewody zasilające z istniejącej rozdzielni podłączyć do zacisków oznaczonych jako [L] i [N] (zaciski wejściowe układu). Przewody z silnika wentylatora podłączyć do zacisków oznaczonych [U], [V] (zaciski wyjściowe układu).
Przewody ochronne [PE] z zasilania i wentylatora podłączyć do zacisków [PE]. Należy sprawdzić, czy na wyłączniku silnikowym ustawiony jest prąd znamionowy silnika odpowiedniego wentylatora.  
Do załączenia i wyłączenia silnika wentylatora służą przyciski umieszczone na wyłączniku silnikowym. Gałka potencjometru zamontowana na płycie czołowej modułu służy do nastawy wybranej prędkości obrotowej silnika wentylatora. Gałka w pozycji skrajnej lewej oznacza, że wirnik wentylatora pracować będzie z minimalną prędkością, natomiast w pozycji skrajnej prawej – z prędkością nominalną. Obecność napięcia wyjściowego w układzie sygnalizuje dioda LED.
Parametry techniczne
Napięcie zasilające: 1 x 230VAC 50-60Hz
Napięcie wyjściowe: 100 ÷ 220VAC
Maksymalny prąd: 4,5A
Obsługiwane typy wentylatorów dachowych jednofazowe: SZTIL, AKWILON, FEN
Wymagane zabezpieczenie silnika wentylatora: wyłącznik silnikowy
Wymagane zabezpieczenie przeciwporażeniowe: obwód PE
Maksymalny przekrój przewodów: 2,5mm2
Wymiary zewnętrzne: 200 x 200 x 115mm
Stopień ochrony: IP65
Moduł WIR-DN - elektroniczny regulator obrotów
Przeznaczenie
Moduł WIR DN przeznaczony jest do płynnej regulacji prędkości obrotowej jednofazowych wentylatorów dachowych produkcji Uniwersal sp. z o.o.
Układ ten  współpracuje z następującymi typami wentylatorów dachowych: SZTIL, AKWILON, FEN.

Realizowane funkcje Moduł WIR DN realizuje następujące funkcje:
-  umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej jednofazowego silnika wentylatora,
- umożliwia automatyczną zmianę prędkości obrotowej wentylatora w zależności od pory dnia (nastawy programatora dobowego),
-  sygnalizuje obecność napięcia wyjściowego,
-  zapewnia  zabezpieczenie  przeciwzakłóceniowe  dzięki  wbudowanemu  filtrowi  sieciowemu.
m_wir_dn.png
Budowa
Gałki potencjometrów zamontowanych na płycie czołowej modułu służą do nastawy wybranej prędkości obrotowej silnika wentylatora  w  trybie  „Dzień”  lub  „Noc”.
Gałka w pozycji skrajnej lewej oznacza, że wirnik  wentylatora pracować będzie z minimalną prędkością, natomiast w pozycji skrajnej prawej – z prędkością nominalną.
Obecność napięcia wyjściowego w układzie sygnalizuje dioda LED przy symbolu słońca lub księżyca.
O zmianie trybu pracy świadczy zaświecenie się  diody LED przy symbolu danego trybu (słońce lub księżyc).
Schemat
Przykładowy schemat aplikacyjny modułu WIR DN
m_wir_dn_a.png
m_wir_dn_b.png
Działanie i obsługa
Zamontować regulator na listwie TH35 w istniejącej rozdzielnicy. Przewody zasilające z istniejącej rozdzielni podłączyć do zacisków oznaczonych jako [L] i [N] (zaciski wejściowe regulatora). Przewody z silnika wentylatora podłączyć do zacisków oznaczonych [U], [V] (zaciski wyjściowe regulatora). Przewody sterowania podłączyć do zacisków [A] i [B]. Sterowanie odbywa się  przy  pomocy  beznapięciowego  styku  zwiernego.
Parametry techniczne
Napięcie zasilające: 1 x 230VAC 50-60Hz
Napięcie wyjściowe: 100 ÷ 220VAC
Maksymalny prąd: 4,5A
Obsługiwane typy wentylatorów dachowych: jednofazowe SZTIL, AKWILON, FEN
Wymagane zabezpieczenie silnika wentylatora: wyłącznik silnikowy
Wymagane zabezpieczenie przeciwporażeniowe: obwód PE
Mocowanie: uchwyt na listwę Th35
Stopień ochrony: IP40
Maksymalny przekrój przewodów: 1,5mm2
Wymiary zewnętrzne: 90 x 52,5 x 65mm
Układ WIR-DN - elektroniczny regulator obrotów
Przeznaczenie
Układ WIR DN przeznaczony jest do płynnej regulacji prędkości obrotowej jednofazowych wentylatorów dachowych
produkcji Uniwersal Sp. z o.o.: SZTIL, AKWILON, FEN. Pełni on także funkcję wyłącznika głównego oraz zabezpiecza
elektrycznie silnik.  

Realizowane funkcje Układ WIR DN realizuje następujące funkcje:
- umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej jednofazowego silnika wentylatora,
- umożliwia automatyczną zmianę prędkości obrotowej wentylatora w zależności od pory dnia (nastawy programatora  
  dobowego),
- sygnalizuje obecność napięcia wyjściowego,
- zapewnia zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe dzięki wbudowanemu filtrowi sieciowemu,
- spełnia rolę głównego wyłącznika silnika,
- zapewnia kompletne zabezpieczenie elektryczne silnika wentylatora.
u_wir_dn_a.png
Budowa
Kompletny układ WIR DN składa się z 12 modułowej rozdzielnicy o stopniu ochrony IP65 wyposażonej w:
- Moduł WIR DN
- wyłącznik silnikowy,
- programator dobowy,
- listwy zaciskowe L, N, U, V, PE.
Schemat
Przykładowy schemat aplikacyjny układu WIR DN
u_wir_dn.png
u_wir_dn_b.png
Działanie i obsługa
Przewody zasilające z istniejącej rozdzielni podłączyć do zacisków oznaczonych jako [L], [N] i [PE] (zaciski wejściowe układu). Przewody z silnika wentylatora podłączyć do zacisków oznaczonych [U], [V] i [PE] (zaciski wyjściowe układu). Należy sprawdzić, czy na wyłączniku silnikowym ustawiony  jest prąd znamionowy silnika odpowiedniego wentylatora. Należy nastawić aktualną godzinę na programatorze dobowym (patrz: instrukcja obsługi programatora dobowego). Do załączenia i wyłączenia silnika wentylatora służą przyciski umieszczone na wyłączniku silnikowym. Gałki potencjometrów zamontowanych na płycie czołowej modułu służą do nastawy wybranej prędkości obrotowej silnika wentylatora w trybie „Dzień” lub „Noc”. Gałka w pozycji skrajnej lewej oznacza, że wirnik wentylatora pracować będzie z minimalną prędkością, natomiast w pozycji skrajnej prawej – z prędkością nominalną. Obecność napięcia wyjściowego w układzie sygnalizuje dioda LED przy symbolu słońca lub księżyca. Nastawy przedziałów czasowych, w których układ przełącza się w tryb „Noc” dokonuje się zgodnie z instrukcją obsługi programatora dobowego. Spowoduje to zmianę prędkości obrotowej silnika wentylatora na nastawioną przy pomocy potencjometru „Noc”. O zmianie trybu pracy świadczy zaświecenie się diody LED przy symbolu danego trybu (słońce lub księżyc).
Schemat
Napięcie zasilające: 1 x 230VAC 50-60Hz
Napięcie wyjściowe: 100÷220VAC
Maksymalny prąd: 4,5A
Obsługiwane typy wentylatorów dachowych: jednofazowe: SZTIL, AKWILON, FEN
Wymagane zabezpieczenie silnika wentylatora: wyłącznik silnikowy
Wymagane zabezpieczenie przeciwporażeniowe: obwód PE
Stopień ochrony: IP65
Maksymalny przekrój przewodów: 2,5mm2
Wymiary zewnętrzne: 282 x 340 x 141mm
bottom of page