top of page
Automatyka - Zestaw Samoczynnego Sterowania ZSS
CE.png
Zestawy Samoczynnego Sterowania wentylatorem dachowym ZSS-T, W, ZW
Zestaw samoczynnego sterowania wentylatorem jednobiegowym przeznaczony jest do sterowania wentylatorem dachowym
funkcji:  temperatury,  wilgotności  środowiska,  prędkości przepływu powietrza  w kanale  wentylacyjnym  oraz  do  realizacji
programu sterowania wybranym przekaźnikiem czasowym. Posiada również funkcję sterowania ręcznego start/stop przyciskami sterowniczymi. Poza funkcjami sterowania zestaw służy do podłączenia silnika wentylatora do sieci elektrycznej, zabezpieczenia przed skutkami zwarć,  przeciążeń i pracy niepełnofazowej. Zabudowane zabezpieczenie topikowe dobezpiecza aparaturę do zdolności zwarciowej 50kA i umożliwia tworzenie widocznej przerwy w obwodach elektrycznych. W zakresie rodzajów napędu wentylatorów rozróżnia się zestawy do sterowania silnikami trójfazowymi, silnikami jednofazowymi i grupą silników trójfazowych. Przy sterowaniu grupą silników sygnał wyjściowy od parametrów środowiska może być jeden.
Przeznaczenie
ZSS.png
Budowa
Zestaw samoczynnego sterowania wentylatorem dachowym wykonuje się w dwóch wersjach z napięciem sterowania 230V AC i 24V AC. Różne napięcia sterowania uwzględniają napięcia zasilania przetworników sygnału. Aparatura sterowania, zabezpieczająca przełącznik pracy i listwa zacisków sprężynowych, dla pojedynczego wentylatora zabudowana jest w rozdzielnicy 24 modułowej IP65 firmy Legrand. W przypadku sterowania grupą wentylatorów aparatura zabudowana jest w rozdzielnicy 36-cio modułowej  IP65 firmy Legrand. Zadziałanie wyłącznika silnika i położenie łącznika rodzaju pracy może być kontrolowane przez przeźroczyste drzwi rozdzielnicy.
ZSS-T
ZSS_Ta.png
Zestaw samoczynnego sterowania wentylatorem dachowym jednobiegowym w funkcji temperatury
ZSS_Tb.png
regulator przepływu powietrza
ZSS_Tc.png
sterowanie start/stop
Zestaw samoczynnego sterowania wentylatorem dachowym jednobiegowym w funkcji wilgotności
ZSS-W
ZSS_Wa.png
ZSS_Wb.png
regulator przepływu powietrza
ZSS_Tc.png
sterowanie start/stop
Zestaw samoczynnego sterowania wentylatorem dachowym jednobiegowym w funkcji przepływu
ZSS-W
ZSS_Wa.png
ZSS_ZWb.png
regulator temperatury
ZSS_ZWc.png
sonda czujnika
Schemat

Zestaw samoczynnego sterowania silnikiem trójfazowym wentylatora dachowego jednobiegowego w zależności od temperatury.

ZSSschematb.png
ZSS_schemat.png

napięcie sterowania 230V AC

ZSSschemat.png
ZSSschematc.png
Przez ustawienie przełącznika rodzaju pracy SQ w pozycji 1 lub 2 wybieramy rodzaj sterowania a mianowicie: pozycja 1 silnik wentylatora pracuje samoczynnie sterowany przetwornikiem sygnału czujnika, w pozycji 2 układ sterowania przełączony jest na sterowanie ręczne - start/stop. W pozycji 0 łącznika praca sterowania silnikiem wentylatora jest wyłączona. Aby wybrany rodzaj pracy został załączony obsługujący musi ustawić łącznik SQ1 potwierdzający rodzaj pracy w tym samym położeniu co przełącznik rodzaju pracy SQ.

Zestaw samoczynnego sterowania silnikiem trójfazowym wentylatora dachowego jednobiegowego w zależności od temperatury środowiska.

napięcie sterowania 24V AC

ZSS_24Va.png
ZSS_24Vb.png
ZSS_24Vd.png
ZSS_24Vc.png
Działanie i obsługa

Zestaw samoczynnego sterowania wykonany jest w wersjach:
•  Silnik trójfazowy wentylatora sterowany jest w funkcji temperatury środowiska, prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym i do realizacji programu programatora czasowego. Napięcie sterowania 230V AC.
•  Silnik jednofazowy wentylatora jest sterowany w funkcji temperatury środowiska, prędkości przepływu powietrza  w  kanale wentylacyjnym i do realizacji programu czasowego. Napięcie sterowania 230V AC.
•   Silnik trójfazowy do sterowania w funkcji wilgotności środowiska. Napięcie sterowania 24V AC.
• Grupa silników do 4-ech szt. trójfazowych i jednofazowych. Sygnał wejścia od parametrów środowiska z jednego przetwornika sygnału, względnie programatora czasowego. Napięcie sterowania 230V AC.
•   Zasady sterowania dla każdej wersji są te same.
•  Przy ustawieniu łącznika rodzaju pracy SQ w pozycji 1 lub 2 wybieramy rodzaj sterowania; a mianowicie w pozycji 1 silnik wentylatora (lub grupa silników wentylatorów) pracuje samoczynnie sterowana przetwornikiem sygnału czujnika, względnie programatorem czasowym. W pozycji 2 układ sterowania jest przełączony na sterowanie przyciskami start/stop. Uruchomienie wentylatora nastąpi po potwierdzeniu rodzaju sterowania łącznikiem potwierdzającym SQ1 przez ustawienie go  w  pozycji  na  jaką  ustawiony jest łącznik rodzaju pracy SQ, czyli musi być zgodność ustawienia pozycji łączników SQ i SQ 1.
•  Zestaw należy podłączyć do sieci 3N~50Hz/TN400/230V lub lN~50Hz/TN230V w zależności od przeznaczenia do zasilania silnika trójfazowego względnie jednofazowego zabudowanego w wentylatorze. Sumaryczna moc silników trój i jednofazowych przy grupowym sterowaniu nie powinna być większa od mocy określonej przez dostawcę energii elektrycznej.
•  Środowisko w którym może być zabudowany zestaw:  temperatura otoczenia 0 ... +40°C; IP 65.

ZSS_Ta.png
ZSSx.png
Parametry techniczne

Sieć:  1 N~50Hz 230V;
          3 N~50Hz 400/230V w zależności od łączonych silników
Kategoria pracy: AC 3
Temperatura otoczenia: -5...+40°C
Zdolność zwarciowa: 50 kA
Przyłączalność przewodów: 2,5mm2 Cu
Oprzewodowanie: LqY1,5mm2 i DY1x1,5mm2
Stopień ochrony: IP65

bottom of page